Học Phí Trường Nội Trú THCS và THPT Đinh Thiện Lý

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý) bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (Lawrence S.Ting School) được thành lập vào năm 2008, là ngôi trường do … Đọc tiếp

Học Phí Trường Nội Trú THCS THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú THCS THPT Trương Vĩnh Ký bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Thành lập từ năm 1997, sau nhiều năm hoạt động, trường TH, THCS và THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ đã thực sự khẳng … Đọc tiếp

Học Phí Trường Trường THCS THPT SAO VIỆT

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú THCS THPT Sao Việt bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG VSTARSCHOOL là một ngôi trường liên thông từ Tiểu học lên THCS đến THPT, chuyên đào tạo ra những thế hệ học sinh … Đọc tiếp

Học Phí Trường Trường Tiểu học THCS và THPT Quốc Tế

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú Tiểu học THCS THPT Quốc Tế bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường Tiểu Học, THCS & THPT Quốc Tế là một trong những trường Quốc Tế đầu tiên tại TP.HCM, Trường đã … Đọc tiếp

Học Phí Trường Nội Trú THCS THPT Phan Châu Trinh

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú THCS THPT Phan Châu Trinh bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh được thành lập từ ngày 22 tháng 06 năm 2000 theo Quyết định số: 4056/QĐ-UB-VX, với … Đọc tiếp

Học Phí Trường Nội Trú THPT Nhân Văn

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú THPT Nhân Văn bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường THCS & THPT Nhân Văn là một trong ba trường thuộc Công ty Đầu tư & Phát triển Giáo dục Minh Anh; Trường … Đọc tiếp

Học Phí Trường Nội Trú Nam Mỹ

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú Nam Mỹ bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường Quốc tế Nam Mỹ (UTS) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang với uy tín và bề dày kinh nghiệm … Đọc tiếp

Học Phí Trường Nội Trú Ngô Thời Nhiệm

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú Ngô Thời Nhiệm bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Uy tín học hiệu giáo dục “Ngô Thời Nhiệm” được củng cố sau hơn 23 năm hoạt động giúp cho đơn vị có lợi … Đọc tiếp

Học Phí Trường Nội Trú Trường THCS THPT Minh Đức

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú Trường THCS và THPT Minh Đức bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường THPT Minh Đức được thành lập từ tâm huyết của những người Thầy đã và đang đứng trên bục giảng … Đọc tiếp

Học Phí Trường Nội Trú Trường THCS và THPT Lạc Hồng

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú Trường THCS và THPT Lạc Hồng bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí… GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Dạy đạo đức và kỹ năng sống dựa trên phương châm của trường: “ Rèn luyện nhân cách và lối sống. … Đọc tiếp