Học Phí Trường Nội Trú Trường THCS và THPT Lạc Hồng

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú Trường THCS và THPT Lạc Hồng bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Dạy đạo đức và kỹ năng sống dựa trên phương châm của trường: “ Rèn luyện nhân cách và lối sống. Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Cư xử lễ phép văn minh lịch sự”. Là các tiêu chí giáo dục hàng đầu của trường.

Với quyết tâm cao của toàn thể hội đồng quản trị, ban giám hiệu và giáo viên là xây dựng trường Lạc Hồng thành: trường trung học phổ thông chất lượng cao – phi lợi nhuận.”

HỆ NỘI TRÚ CỦA TRƯỜNG

HỌC PHÍ