Học Phí Trường Nội Trú THCS THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ

Dưới đây là một số thông tin về trường nội trú THCS THPT Trương Vĩnh Ký bao gồm: giới thiệu về trường, chương trình nội trú và học phí

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Thành lập từ năm 1997, sau nhiều năm hoạt động, trường TH, THCS và THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ đã thực sự khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường đã tạo được sự tin yêu của đông đảo phụ huynh trong và ngoài Thành phố, thực sự trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho hơn 3000 PHHS mỗi năm và là mái nhà chung cho hơn 400 giáo viên, cán bộ nhân viên toàn  trường.

Trường được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, mang dáng dấp của một số trường ở phương Tây. Cả 2 cơ sở đều xây dựng đúng qui hoạch của Bộ Giáo dục, khang trang, hiện đại, đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện, liên tục được quận và thành phố công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc. 

Cả 2 cơ sở đều được xây dựng trên tinh thần hoàn toàn tự lực cánh sinh, tổng cộng 45 tỉ đồng (3 triệu USD theo thời giá năm 1997 và 2001). Nhiều đơn vị cơ quan, trường học trong 2 quận đã thường xuyên được trường cho mượn khu thể thao để tổ chức các họat động luyện tập, thi đấu.

HỆ NỘI TRÚ CỦA TRƯỜNG

–    Được bố trí ở khối nhà độc lập liên kết, có sức chứa 700 học sinh (mỗi phòng 24 em) dành cho học sinh ngọai tỉnh. Mỗi học sinh được sử dụng một giường (đệm Kym Đan), tủ có khóa riêng.

–    Mỗi tầng, mỗi phòng đều có giáo viên quản nhiệm, quản lý học sinh mọi mặt trong sinh hoạt suốt thời gian ngoài giờ chính khóa.

–    Số tầng lầu : 1trệt + 1 lửng + 6 lầu

–    Lầu lửng : 3 phòng (Phòng HĐQT, Phòng trợ lý HĐQT, phòng thường trực KTX)

–    Từ tầng 1 đến tầng 6 : 30 phòng nội trú.

–    Diện tích phòng : 27 phòng 48 m2 + 3 phòng 56 m2

–    Tổng diện tích sử dụng : 2.944 m2

–    Số lượng học sinh hiện tại : 630 học sinh

–    Số lượng học sinh :

     *   Phòng 48 m2 : 24 học sinh

     *   Phòng 56 m2 : 30 học sinh.

     *   Giường 2 tầng, Nệm Kymđan, tủ đựng quần áo, 6 quạt máy/1 phòng.

HỌC PHÍ